Search

Strömmingsbådans Intresseförening

Strömmingsbådans Intresseförening
Upprätthåller och hyr ut byggnaderna på Strömmingsbådan.
Består av Bergö Skifteslag, Bergö Båtklubb, Bergö Vattendelägarlag, Bergö Fornminnesförening och Petalax Navigationsklubb.
040 551 5710 (Patrick Söderholm)