Search
Bergo-farjtidtabell

Färjtidtabell

PAUS = Paus enligt kollektivavtal och pauser på natten

01:00-01:20
03:00-03:20
05:00-05:20

Vid köbildning trafikerar utan tidtabell, utom under tidtabellsenliga pauser.
Vid ofördelaktig väderlek eller tekniskt fel kan man avvika från tidtabellen eller
helt avbryta trafiken.

kl. 00.00 – 05.30
Beställningstrafik, dejourering på färjan.
Antal bilar: ca. 32 st.

Tidtabellen finns även som app.

 (Telefonnummer direkt till färjan)

Från Bergö