Bergö Idrottsförening rf.

Styrelsen för Bergö If välkomnar Dig som medlem eller om Du på annat sätt vill medverka i föreningens syften.

Föreningsnummer: 91.631
FO-nummer: 1584163-8

Medlemsavgift 2018:
6,00 € per medlem.
Vill du istället ge ekonomiskt bidrag till föreningens ideella verksamhet så tar vi med stor tacksamt emot den.

Föreningens medlemsantal och utveckling de senaste fem åren:

2009: 146
2010: 236
2011: 256
2012: 252
2013: 198
2014: 144
2015:

Bank: Korsnäs Andelsbank
Kontonummer: FI94 5670 1120 0055 96

Möten
Styrelsen
Ordförande
Christian West
045-1354504
west.christian(at)hotmail.com

Vice ordförande
Peter Back
040-6315998
peter.back(at)okperinta.fi

Sekreterare
Anna Korpisaari
040-9132 094
annakorpisaari(at)gmail.com
Kassör
Christina Forss
0400-730 266
bergo.btf[at)gmail.com
Ledamot
Robert West
050-5948459
robert.west(at)hotmail.com

Ledamot
Jens Nordling
044 - 086 3596
jens.nordling(at)netikka.fi

Ledamot
Tomas Sjöberg
050 - 540 9956
tsjoberg(at)hotmail.com

Ledamot
Sebastian Nordberg
044 - 557 7094

Ledamot
Ann-Charlotte Nordberg
044-2585891
ann-charlotte.nordberg(at)malax.fi

Verksamhet
Ingen text
Tävlingsresultat

Bergö Idrottsförening rf.

  • telefonnummer
  • 045-1354504

  • vår adress
  • Ordförande
    Christian West

  • e-postadress
  • if@bergö.fi