Search

Föreningen Folkhälsan på Bergö

Grundades i september 1945. Då liksom idag stod också barnen och deras behov i centrum.

År 1948 började man hålla simkurser och den verksamheten pågår än idag.

Aktuellt:

Här får du allmän info om vår förening och vår verksamhet:

VERKSAMHET FÖR BARN

Under sommaren hålls simskola vid Bredhällan. Före simkursens början ordnas en talkokväll vid simstranden.

MOTIONSKAMPANJ

Den traditionella motionskampanjen ordnas under våren eller hösten.

FÖRSÄLJNING

Försäljning av luciamärken, majblomman och kalendrar

Bli medlem, som medlem stöder du vår förening och som förmån får du Folkhälsans tidning 6 nr per år.

Medlemsavgiften är 8 € per år. Välkommen med!

Kontakta någon i styrelsen om intresse finns.

Styrelsen 2021

Ordf./simombud Pernilla Sjöberg, tfn: 0504608923, pernillas86@hotmail.com

Viceordförande:Hanna Högback
tfn: 050-3773779

Sekreterare: Linda West

Kassör:Jenny Nyman

Simombud/märkesansvarig:

Ann-Sofie Håkans

Lotteriansvarig: Magdalena West

Övriga Styrelsemedlemmar:

Carola West

Suppleanter:

  • Marianne Söderholm
  • Camilla Rögård
  • Tom Wargh