Search

Bergö Ungdomsförening rf

Bergö Nyvägen 31
66220 BERGÖ
040 551 5710 (Ordf. Patrick Söderholm)
ungdomsforeningen@bergö.fi

Välkommen till vår hemsida!

 

Historia

– Grundades 1901 som Bergö Nykterhetsförening efter att en ung man frusit ihjäl pga. fylleri
– Protokoll från 1906 och framåt
– Nykterhetstidningen Balder delades ut och lästes på möten
– 1914 beslöt man utge tidningen Framtidshopp men det förverkligades först 1916 och den fick då namnet Blinkfyren
– Den handskrivna Blinkfyren utgavs 1916-1919 i nr 1-15 i syfte att uppbringa medel till samlingslokalens uppförade
– Syföreningsverksamhet och nätbindning
– Möten, utflykter med kaffeservering, gudstjänst utfärder, grammofonmusik, målskjutning och kapprodd med priser
– Allsång, psalmer, diktläsning, teaterstycken, sketcher, lekar som mitt skepp är lastat, biskopsleken, gyllene ringen, liten lever än, spök i spark

Renoveringsprojekt

– Nytt vattentak 2000 (Statens renoveringsbidrag)
– Ny brädslåning 2001 o 2002 (Statens renoveringsbidrag)
– Baren och entrén renoverades 2002
– Orkesterrummet fixdes 2002
– Elvärme installerades 2002-2003 (ALMA)
– Salen totalrenoverades år 2003

Bergö Nykterhets och ungdomsförening 1917-1975

– 1919-1934 vald bibliotekarie som upprätthöll föreningsbiblioteket
– Dansen fick en mera central roll (vald grammofonskötare)
– 1919 började huset byggas och invigdes 1921 med gediget program
– Stora lotterier ordnades under hela byggnadstiden
– Registrerades 1921
– Från 1930-talet och framåt diskuterades en ombildning till ren ungdomsförening
– Sketcher, teater, film, julfesterna välbesökta

Bergö Ungdomsförening 1975 –

lotterier, luciafester, julfester, julauktioner, friluftsdagar, soppdagar, auktioner, påskbrasa, påskfester, första maj fester, danskurser, supékvällar, pubkvällar, barnteater, filmförevisning, pidroturnering, rinkbandyturnering, julbocksservice, plogad isväg till Rönnskär, medarrangör i Skärgårdsmarknaden sedan 1984

Bergö Uf 2002

– Valdes av SÖU till årets förening 2002
– Barverksamhet/Strandkiosken (längre öppethållning tex vid Halloween, Lucia, Lilla jul)
– Påskbrasa
– Första Maj fest
– Dans vid camping
– Pubkväll vid kiosken & vid baren
– Luciafest med kaffe vid dukade bord, dikter, luciatåg, barnsång, gammaldans
– Medlemsjulfest med supé och dans
– Barnklubben Roxy