Search

Bergö Öråd

+358 (0)50 500 4103
info@bergö.fi

Föreningen bildades i december 2002 och startade sitt första verksamhetsår 2003. Föreningens syfte är att idka byarådsverksamhet på Bergö, och att verka för en ändamålsenlig utveckling av Bergö och dess skärgård samt arbeta för bevarande av dess miljö och andra värden. För att förverkliga sina syften kan föreningen arrangera möten, fester, informations- och publikationsverksamhet, rikta initiativ till olika myndigheter samt bedriva annan motsvarande verksamhet.

För sin verksamhet kan föreningen mottaga donationer och testamenten, äga och besitta för sin verksamhet nödvändig egendom samt med vederbörliga tillstånd verkställa penninginsamlingar och lotterier.

Bergö Öråd är ansvarig ägare av hemsidan www.bergö.fi

FO-nummer: 2054806-5
Registernummer: 187.014

Bergö Öråd brukskonto:
Bank: Korsnäs Andelsbank
Konto: 567011-22353
IBAN: FI645 67011 200023 53
SWIFT: OKOYFIHH

Bergö Äldreboende bankkonto:
Bank: Kornäs Andelsbank
Konto: 567011-22353
IBAN: FI6056 70112 00038 80
SWIFT: OKOYFIHH

Bergö-Logo