Bergö Idrottsförening rf.

Ordförande
Christian West
045-1354504
west.christian(at)hotmail.com

Vice ordförande
Peter Back
040-6315998
peter.back(at)okperinta.fi

Sekreterare
Anna Korpisaari
040-9132 094
annakorpisaari(at)gmail.com

Kassör
Christina Forss
0400-730 266
bergo.btf[at)gmail.com

Ledamot
Jens Nordling
044 – 086 3596
jens.nordling(at)netikka.fi

Ledamot
Tomas Sjöberg
050 – 540 9956
tsjoberg(at)hotmail.com

Ledamot
Sebastian Nordberg
044 – 557 7094

Ledamot
Ann-Charlotte Nordberg
044-2585891
ann-charlotte.nordberg(at)malax.fi

Ledamot
Johanna Sundén
050-3308044
sunden.johanna(at)gmail.com

Ledamot
Mikael Båskman
050-3048854

Ledamot
Tommy West
050-5850854
tommy.west@netikka.fi

Ledamot
Robert Westerlund
050-5163902
robert.westerlund@pp.inet.fi

 

Styrelsen för Bergö If välkomnar Dig som medlem eller om Du på annat sätt vill medverka i föreningens syften.

Föreningsnummer: 91.631
FO-nummer: 1584163-8

Medlemsavgift 2021:
6,00 € per medlem.
Vill du istället ge ekonomiskt bidrag till föreningens ideella verksamhet så tar vi med stor tacksamt emot den.

Bank: Korsnäs Andelsbank
Kontonummer: FI94 5670 1120 0055 96