Search

Bergö Församling

Bergö Församling
Kyrkan öppen Juni – Augusti kl. 10 – 18 varje dag.
Guidning med förhandsbokning.
Iris Sjöberg, 06 – 343 0250