Search

Bergö Fiskargille

Bergö Fiskargille
Underhåller och sköter båthuset vid Ytterbådan.
Sköter om utplantering av fiskar. Fiskvårdsavgifter, fiskekort, isnycklar, hamnavgifter m.m.
Johnny Sjöberg, 050-5938933