Bergö 05:30 ➜ Bredskär 05:40
beställningstrafik 00:40-05:30, dejourering på färjan.