Äventyr i Granöskogen!

På Bergö finner du en vacker uppmärkt 7 km lång vandringsled som leder dig genom granöskogens träsk, berg och klippor. Längs vandringsleden finns rastplatser, infotavlor, konstverk samt grillkåtan Adolf som får användas av alla.

Vandringsleden ska röjas upp och förnyas under 2017-2018.

Foton kommer efter och under tiden arbetet sker.

 

Upprustning av vandringsleden våren 2018

Under våren 2018 har talkoarbetarna varit flitiga vid vandringsleden, vilket bl.a. har resulterat i att fler träspångar har lagts ut längs vandringsleden. Dessutom har en del av konstverken restaurerats och nya har tillkommit, i juni lades 70 fåglar och 10 nya tavlor ut längs vandringsleden. Tusen tack till alla som har hjälpt till på talko samt till Lars-Göran för de nytillkomna konstverken!


 

Info:

Vandringsleden invigdes 15.06.2006. Den är en gammal dröm som väcktes av läraren Ralf Nyman för många år sedan. Du får inte göra upp eld i skogen förutom i grillkåtan. Skräpa inte ner naturen. Konstnären Lars-Göran Söderholm har tillverkat fåglar och fiskar i varierande skepnader längs hela naturstigen. Vandringsleden har finansierats med stöd av POMO+ projektet, Svenska Kulturfonden, Svensk-Österbottniska Samfundet, Anna och Karl Eklunds stiftelse och grillkåtan Adolf av Oskar Öflunds stiftelse.