Vandringsleden

The map ID you have entered does not exist. Please enter a map ID that exists.

Äventyr i Granöskogen!

På Bergö finner du en vacker 8 kilometer lång vandringsled som tar dig till Granöns vackraste skogspartier, träsk och klippor. Längs vandringsleden finns rastplatser, infotavlor och konstverk, samt grillkåtan Adolf, där du kan sträcka på benen samtidigt som du grillar korv eller äter av den medhavda matsäcken.

Bergö vandringled och Adolf är ett utmärkt besöksmål för skolklasser som bestämt att förlägga en skoldag ut i naturen. Adolf fungerar ett utmärkt uteklassrum för en dag.

Vandringsleden har röjts upp 2018-19 och skyltningen har förnyats. Samtidigt har vi byggt. spångar över de våtaste partierna.

2018 restaurerade Bergökonstnären Lars-Göran Söderholm en del av de konstverk bestående av fåglar och däggdjur i naturlig storlek, som allt sedan slutet av 1990-talet kantat leden. Samtidigt placerades 70 fåglar och 10 nya tavlor ut längs vandringsleden.

Ingen besökare behöver lämna Bergö utan att ha lärt sig någonting nytt om skärgårdens flora och fauna.

Upprustningen av vandringleden har skett med stöd från Aktion Österbotten men hade inte varit möjlig utan allt det frivilligarbete som Bergöborna lagt ner på att rusta upp leden.

Med hjälp av vår digitala karta och appen Mina kartor kan du enkelt följa med var du rör dig.

Info:

Vandringsleden invigdes 15.06.2006. Den är en gammal dröm som väcktes av läraren Ralf Nyman för många år sedan. Du får inte göra upp eld i skogen förutom i grillkåtan. Skräpa inte ner naturen. Konstnären Lars-Göran Söderholm har tillverkat fåglar och fiskar i varierande skepnader längs hela naturstigen. Vandringsleden har finansierats med stöd av POMO+ projektet, Svenska Kulturfonden, Svensk-Österbottniska Samfundet, Anna och Karl Eklunds stiftelse och grillkåtan Adolf av Oskar Öflunds stiftelse.