Upptäcka och upplev Bergö

Välkommen att upptäcka Bergö!

Du reser till Bergö med en vajerfärja, en gul och trogen sak för oss som bor här. Under resans gång till Bergö smyger en ledighet in i din kropp och själ som måste upplevas för att förstå. Resan till Bergö tar endast 10 minuter.  
Hjärtstartare
Bergö Frivilliga Brandkår, bankhuset
Första delvårdsgrupp, hjärtstartare
Tom Wargh, 050-353 1768

Bergö Hälsostation
Bredhällsvägen 61 A
Tidsbeställning till sjukvårdsmottagning
tfn. 06 – 347 9324
Måndag – Fredag 12:00 – 12:30

Mödra- och barnrådgivning i Malax
hälsovårdscentral
Stampvägen 2 66100 Malax Telefontid tisdagar och torsdagar kl. 12:00 – 12:30
06-347 7617

Bergö Andelshandel Medicinskåp (receptfria läkemedel)
Bredhällsvägen 86
tfn. 06 – 343 0077
Måndag – Fredag: 08:30 – 17:30
Lördag: 08:30 – 13:00
Bergö Andelshandel Bredhällsvägen 86
tfn. 06 – 343 0077
Måndag – Fredag: 08:30 – 17:30
Lördag: 08:30 – 13:00
Bergö Andelshandel Bredhällsvägen 86
tfn. 06 – 343 0077
Måndag – Fredag: 08:30 – 17:30
Lördag: 08:30 – 13:00

Bergö Andelshandel Bredhällsvägen 86
tfn. 06 – 343 0077
Måndag – Fredag: 08:30 – 17:30
Lördag: 08:30 – 13:00
Panini, smörgåsar, kaffe

Strandkiosken
Bredhällan
Öppet sommartid
Grillmat, hamburgare, glass, kaffe

Bergö UF / Bergbrytaren
Pizza, grillmat, kaffe.
Bergö Andelshandel
Bredhällsvägen 86
Bergö Andelshandel
Bredhällsvägen 86
tfn. 06 – 343 0077
Måndag – Fredag: 08:30 – 17:30
Lördag: 08:30 – 13:00

Strandkiosken
Bredhällan
Öppet sommartid
Grillmat, hamburgare, glass, kaffe

Bergö UF / Bergbrytaren
Pizza, grillmat, kaffe.
Taxi Sjöman
Lisa
040-777 4951
Allmänna simstranden på Bredhällan.
Foten & Kalufsen
Lovisa Nordlund
0500 – 265 381
Bredhällsvägen 86

Hår & Häpna
Sviditået 30 A 1
Annette Söderholm
050 – 589 4543
Du får:
 • Röra dig utomhus till fots, på skidor eller cykel utom på gårdsplaner och områden som tagits i särskilt bruk (till exempel åkrar som odlas och planteringar)
 • Tillfälligt vistas på sådana platser där det också annars är tillåtet att röra sig (till exempel tälta på tillräckligt avstånd från närmaste bebyggelse)
 • Plocka vilda bär, svampar och blommor
 • Meta och pilka
 • Färdas i vattendrag och på isen

Du får inte:
 • Störa eller orsaka olägenheter eller skador för andra människor eller naturen
 • Störa vilda djur och fåglars häckning
 • Fälla eller skada träd
 • Ta mossor, lavar, jordmaterial eller träd
 • Störa hemfriden
 • Skräpa ner
 • Köra med motordrivna fordon i terräng utan tillstånd av markägaren.
 • Fiska och jaga utan vederbörligt tillstånd.
Korsnäs Andelsbank, bergö kontoret
Bredhällsvägen 61 A
tfn. 010- 255 5501
Måndag 09:30-17:00
Tisdag 09:30-16:00
Fredag 09:30-16:00
Bergö biblioteket
Bredhällsvägen 61 C
Måndag 13:00-19:00
Tisdag 10:00-16:00
Torsdag 13:00-19:00
(dag före helg 10:00-16:00)
tfn. 040-650 8058
Låna om om reservera här
Hembygdsmuseet på Bergö Detta var ursprungligen en klockargård från 1856. Där finns också ett härbre från de ursprungliga byggnaderna. Under senare tid har flera byggnader flyttats till gården. Här finner du det mesta som fanns i dåtidens skärgårdshem. I museet finns också olika hattar; höghattar, damhattar, hattar för polis, lots, pastor osv. Även olika uniformer finns. I ett av husen finns en föregångare till en snöskoter som Lennart Back konstruerade, han hade sett ryssar köra på Ladoga och med hjälp av en Smed från Mlax byggde den ihop en släde med en luftkyld motor.

Hamnfladavägen 36 A
Per-Erik Berglund, 040-0165 685
Leif Rönnlund, 06-343 0183

Öppethållningstider
midsommar – augusti
Onsdag 18:00 – 20:00
Övriga tider enligt beställning

Entréavgift 2 euro / vuxen, 1 euro / barn
Guidning finns tillgänligt
Byggnaderna är ej tillgänliga för rörelsehindrade
62 56,8 N – 21 10,9 E
Gästhamn
Toalett, dusch och septiktank
Norrut från farleden till östra sida, Öppet för SO-vind.
Mad(d)e In Bergö
Bredhällsvägen 233
Madelene Westerlund
+358 (0)50 349 35 48

Söderholms Konst & Träsnideri
Bergövägen 24
Lars-Göran Söderholm
+358 (0)50 352 3127

Sampo 1884
Valltået 61
+358 (0)44 533 5232

Blom & Presentboden
Bredhällsvägen 119
Charlotta West
06-3430350
Bergö församling
Församlingspastor Cay-Håkan Englund
tfn. 06-343 0025, 050 – 595 1070
Vaktmästare Linda West
050-911 0424
Strandlinjetrafik
Måndag – Fredag
Från Bergö: 07:55
Till Bergö: 16:00
Kolla tidtabell här