Skärgårdsön Bergö finländskt pilotområde i europeiskt projekt

17 september 2015
Kommentarer 0
Kategori Nyheter, Projekt
17 september 2015, Kommentarer 0

Bergö, den f.d. skärgårdskommunen ute i Kvarken, numera skärgårdsby i Malax kommun och Årets by i Österbotten 2014, ingår som pilotområde i ett av EU-komissionens finansierade program och projekt via ERASMUS+.

Projektägare är Svenska Folkskolans Vänner (SFV) och leadpartner specialsakkunnige Ann-Sofi Backgren på SFV Bildning. De övriga partnerna kommer från Sicilien, Rumänien, Slovenien, Tjeckien, Spanien, Nederländerna, Nordirland och Danmark.

Projektets namn är Raising Strong and Resilient Communities och projekttiden 1.9.2014-31.8.2016. Finansieringen i Finland kanaliseras via CIMO.

Byborna tog fram de utvecklingsåtgärder de ville se på Bergö genom en utvecklingsprocess. Foto Peter Nyman.

Byborna tog fram de utvecklingsåtgärder de ville se på Bergö genom en utvecklingsprocess. Foto Peter Nyman.

Storytelling

Projektet går ut på att ta fram olika undervisningsverktyg som kan användas inom fri bildning, riktade till vuxna där fokus ligger på aktivt medborgskap och deltagande. Inom ramen för detta projekt använder man sig av storytelling eller berättande. Projektet kommer att ta fram en manual inom storytelling för utbildare och lärare, kurskoncept för vuxenutbildare, samt video- och ljudmaterial som förevisar best practice och samtidigt fungerar som instruktion.

Verktygen utvecklas genom att de olika parterna, som representerar olika byasamhällen, landsbygdssamhällen, stadsdelar och organisationer i olika delar av Europa, testar metoder och modeller med hjälp av storytelling. På basen av pilotering formas sedan det slutliga materialet som skall finnas tillgänligt för alla på en Europanivå.

I Finland är det skärgårdsön Bergö som som utgör pilotområde. De berättelser som ska tas fram, ska vara framtidsinriktade med fokus på att utveckla byasamhället. I mitten av augusti 2015 hölls en framtids- och utvecklingsworkshop på Bergö under Ann-Sofi Backgrens ledning.

Världsarvet kvarkens skärgård

Leadpartnern Ann-Sofi Backgren under framtids- och utvecklingsworkshoppen på Bergö. Foto Jasmine Nedergård.

Leadpartnern Ann-Sofi Backgren under framtids- och utvecklingsworkshoppen på Bergö. Foto Jasmine Nedergård.

Nästa år firar världsarvet Kvarkens skärgård 10-års jubelium. Kvarkens skärgård finns på UNESCO:s lista som naturarv och stora delar av Bergös öar och holmar finns med på denna världsarvslista. Det kommande jubeliumsåret togs därför tillvara. Temat för workshoppen blev att se möjligheter för Bergös del med tanke på världsnatursstatusen med hänsyn till inflyttning, utveckling och företagande. Genom en utvecklingsprocess tog bergöborna fram de utvecklingsåtgärder de ville se på Bergö.

Nästa process blir att skapa marknadsföringsinriktade berättelser som bör utmynna i nya företagsidéer och samverkan. Redan på första workshopstillfället kom många intressanta och tankar fram. Det skall bli spännande att få vara med och leda projektet såväl lokalt som internationellt. Vill ni följa med hur projektet framskrider, så följ gärna projektet via hemsidan www.rsrc.eu.


projekt-logonAnn-Sofi Backgren
Specialsakkunnig
SFV Bildning

 

Artikel från Maaseutuplus 3/2015

Lämna ett svar