Material till Naturskolans träff, måndag 10.8

8 augusti 2020
Kommentarer 0
8 augusti 2020, Kommentarer 0

Inled läsåret tillsammans med dina kollegor och andra österbottniska lärare med att vandra, uppleva och utbyta ideér!

Vi startar från Bergö vandringsleds parkering kl. 10:00. På programmet står

Växtvandring: Kliv in i den inspirerande växtvärlden! Vi bekantar oss med växterna längs med leden och provar på olika aktiviteter.

The Bergö Skills: Undervisningsmaterialet som är planerat för vandringsleden presenteras av Kvarkens naturskola.

UTbyte: Inom nätverket UT med lärarna är UTbyte en återkommande programpunkt. Under denna programpunkt delas goda erfarenheter mellan uteintresserade pedagoger. Inför denna träff ber vi dig att tänka framåt. Vad skulle du vilja förverkliga med eleverna utomhus detta läsår? Delge både stora och små ideér!

Evenemanget ordnas av Kvarkens naturskola och Folkhälsan i samarbete med Bergö Öråd r.f.

Material

The Bergö Skills – Programbeskrivning

Karta över vandringsleden

Dialektord

Bildinstruktioner för knopar

Artkort, bär

Fågelbingo – Norra slingan

Fågelbingo – Södra slingan

Lämna ett svar