West's Konsult & Elitbygg Ab

Bolagets verksamhetsområde är att bedriva byggnadsverksamhet och städtjänster samt med därtill hörande verksamhet. Utförande av tjänster på konsultbasis i utlandet och i hemlandet samt uthyrning av arbetskraft. Bolaget kan även sälja, köpa, äga och besitta fastigheter, aktier och andra värdepapper samt utöva all laglig affärsverksamhet.

FO-nummer: 24494025