Bergö Serviceboende Ab

BERGÖ SERVICEBOENDE AB:s STYRELSE 2018 – 2019

FO-nr: 2688679-4.
Godkända av Statliga bostadsfonden ARA som Allmännyttigt samfund 18.08.2015.
Aktieägare Byaföreningen Bergö Öråd r.f. (100%)

 • Britt-Mari Söderholm, styrelseordförande
  040 4165369
 •  britt-marie.soderholm@netikka.fi
 • Bredhällsvägen133 B
 • 66220 Bergö
 • Jens Söderholm, ledamot
  045 1611690
  jens.soderholm@netikka.fi
  Bredhällsvägen 133 B
  66220 Bergö
 • Mårten West, ledamot
 • 040 1740800
 • Annika Backholm, ledamot
  041 4355091
  annika.backholm@outlook.com
  Hamnfladavägen 72 A
  66220 Bergö

 


Markarbeten påbörjades med att gräva fram berggrunden 22.03.2016 och färdigt bygge mottogs av byggherren Bergö Serviceboende Ab 11.01.2017. 

Bildgalleri: