Styrelsen

Styrelsen för år 2019

Britt-Mari Söderholm
Ordförande
040 – 416 53 69
britt-marie.soderholm@netikka.fi

Annika Backholm
Vice ordförande
041 – 435 50 91
annika.backholm@netikka.fi

Lotta Skinnar
Sekreterare
040 – 515 49 21

Maria Mann
Kassör
050 – 566 75 72
maria.mann_91@hotmail.com

Sofia Gästgivar
Ledamot
040 – 912 78 45

Camilla Rögård
Ledamot
050 – 3320750

     

Robert Sandström
Webbmaster
040 – 417 90 40
webbmaster@bergö.fi