Bli medlem

Byaföreningen Bergö Öråd r.f. välkomnar Dig som medlem eller om Du på annat sätt vill medverka i föreningens syften som gynnar Bergös positiva byautveckling och sammanhållning.

Föreningens namn är: Bergö Öråd r.f.
Reg.nr: 187.014
FO-nr: 2054806-5

Medlemsavgift 2016: 6,00 € för enskild person, för andra föreningar, samfund och företagare 20,00 €. Vill man istället ge ett ekonomiskt bidrag till Bergö Öråds verksamhet på Bergö så är vi mycket tacksamma över det.

Föreningens medlemsantal och utveckling under samtliga verksamhetsår:

2003: 54
2004: 74
2005: 84
2006: 96
2007: 70
2008: 54
2009: 183
2010: 182
2011: 194
2012: 237
2013: 287
2014: 283
2015: 303

Brukskontot för föreningens ideella verksamhet:
Korsnäs Andelsbank
Konto: 567011-22353
IBAN: FI64 5670 1120 0023 53
BIC/SWIFT: OKOYFIHH