Back ELservice Ab

Back ELservice Ab

 • telefonnummer
  Stefan Back +358503319157 Johnny Back+358503319148
 • vår adress
  Valltået 49 A
  66220 BERGÖ
 • e-postadress
  elservice@bergö.fi

Företagets erbjuder El arbeten samt service.
-Bostad, sommarstuga- installationer
-Försäljning av el material
-Båt installationer
-Kabel TV
-Personal uthyrning

Verksamt i malax, korsnäs kommuner med omnejd.

Behörighet: Elbehörighet 2
FO Nummer: 2476461-1