Folkhälsan informerar om simskolan

24 april 2017
Kommentarer 0
Kategori Folkhälsan
24 april 2017, Kommentarer 0

Kom med på Folkhälsans simskola onsdag 28.6-11.7 klockan 10.00, på Bredhällans simstrand.

Simskoleavslutningen är onsdagen 12.7.

Anmälan görs med inbetalning till Korsnäs Andelsbank

FI 98 567011 5000 3453

senast 22.6

Uppge barnets namn, födelsedatum, kontaktperson och telefonnummer.

Deltagaravgift: 20 €/barn, syskon 15 €/barn

Åldersgränsen är 6 år (barnets måste ha fyllt 6 år när simskolan startar)

6 -åringar måste ha en vuxen med på stranden hela tiden.

Begränsat antal deltagare

Simlärare: Ann-Sofie Granbäck

Mera info: Simombud Tarja Rautamäki 050-3458765

Alla varmt välkomna med på årets simskola, dela gärna denna info.

Lämna ett svar