Fastighet utbjudes till försäljning

10 september 2019
Kommentarer 0
Kategori Nyheter
10 september 2019, Kommentarer 0

Bergö församling och Bergö Öråd rf utbjuder till försäljning  fastigheterna RNr 27:0 med fastighetsbeteckningen 475-405-27-0 i Bergö by i Malax kommun med skifte ett omfattande ca 0,4730  ha och bildar en helhet med fastighet Rnr 2:133 med fastighetsbeteckning Vesterback 475-405-2-133 vars storlek är ca  0,3350 ha. Helheten är ca 0,8080 ha. Helheten  innefattar bostad och uthusbyggnader. På tomten finns bostad färdigställd 1935 med  tillbyggnad från 1992 och bostaden är delvis ytrenoverad. Bostadsytan är ca 100 m2. Anbuden sänds till Bergö församling före 30.9 till adressen Petalax kyrktået 12, 66240 Petalax. Värdering gjord och fås på begäran. Mer information: https://drive.google.com/folderview?id=1JRFiF1_LDlfkUVEJww26Y1L1GUyGNaNm För visning kontakta Lotta Skinnar telefon 0405154921, efter 15.00 eller per sms. Visningen sker efter 22 september. Försäljarna förbehåller sig rätten att godkänna eller förkasta givna anbud.

Lämna ett svar