Bergö 2020

Projekt Bergö 2020

 

Projekt Bergö 2020 är ett landsbygdsutvecklingsprojekt som ägs av Bergö Öråd r.f. Projektets mål är att skapa bättre förutsättningar för turismnäringarna att växa på Bergö. Det ska ske i växelverkan med lokalsamhället och med hänsyn till de unika naturvärdena.

Skärgårdsturister är sällan kräsna, men efterfrågar mat och logi. För utvecklingen av turismen på Bergö är uppkomsten av ett sommarcafé eller -restaurang avgörande. Ett matställe skulle också ge byn ett tillskott av behövliga arbetsplatser. Örådet vill utveckla området kring Bredhällans simstrand till en attraktiv helhet, i planerna finns ett sommarcafé, en minicamping och ett musikevenemang.

Bergö Öråd avser att  skapa ett musikevenemang som samlar bybor, sommargäster och besökare till en årligen återkommande fest som ökar sammanhållningen och gemenskapen i byn.

Bergös yttre skärgård  är en del av Unescos världsarv. På ön finns en vandringsled som Örådet rustar upp. Vandring främjar folkhälsan och ökar besökarens kunskap om skärgårdens artrikedom och natur. Genom att styra turismen kan känsliga områden skyddas.

Projektet finansieras av Aktion Österbotten.

Projektledare:
Jerry Lindqvist
+358503592250
jerry.lindqvist@bergö.fi