Äventyr i Granöskogen!

På Bergö finner du en vacker uppmärkt 7 km lång vandringsled som leder dig genom granöskogens träsk, berg och klippor. Längs vandringsleden finns rastplatser, infotavlor, konstverk samt grillkåtan Adolf som får användas av alla.

Vandringsleden ska röjas upp och förnyas under 2017-2018.

Foton kommer efter och under tiden arbetet sker.


 

Info:

Vandringsleden invigdes 15.06.2006. Den är en gammal dröm som väcktes av läraren Ralf Nyman för många år sedan. Du får inte göra upp eld i skogen förutom i grillkåtan. Skräpa inte ner naturen. Konstnären Lars-Göran Söderholm har tillverkat fåglar och fiskar i varierande skepnader längs hela naturstigen. Vandringsleden har finansierats med stöd av POMO+ projektet, Svenska Kulturfonden, Svensk-Österbottniska Samfundet, Anna och Karl Eklunds stiftelse och grillkåtan Adolf av Oskar Öflunds stiftelse.