Bergö Serviceboende Ab

 

BERGÖ SERVICEBOENDE AB:s STYRELSE 2016 – 2017

FO-nr: 2688679-4.
Godkända av Statliga bostadsfonden ARA som Allmännyttigt samfund 18.08.2015.
Aktieägare Byaföreningen Bergö Öråd r.f. (100%)

 • Juhani Pelkkala styrelseordförande
  tfn: 0400-663 527
  e-post: j.pelkkala@gmail.com
  Bredhällsvägen 34 C
  66220 Bergö
 • Björn Nyman, ledamot
  050-575 1479
  björn-nyman@hotmail.com
  Valltået 28
  66220 Bergö
 • Jens Söderholm, ledamot
  045-161 1690
  jens.soderholm@netikka.fi
  Bredhällsvägen 133 B
  66220 Bergö
 • Bengt-Erik Nyman, ledamot- och projektledare under byggtiden
  044-258 2575
  bengt.erik.nyman@gmail.com
  Klobbhagavägen 18 C
  66220 Bergö

 

 


Markarbeten påbörjades med att gräva fram berggrunden 22.03.2016 och färdigt bygge mottogs av byggherren Bergö Serviceboende Ab 11.01.2017. 

Bildgalleri: