Bergö Serviceboende Ab

 

BERGÖ SERVICEBOENDE AB:s STYRELSE 2017 – 2018

FO-nr: 2688679-4.
Godkända av Statliga bostadsfonden ARA som Allmännyttigt samfund 18.08.2015.
Aktieägare Byaföreningen Bergö Öråd r.f. (100%)

 • Juhani Pelkkala styrelseordförande
  tfn: 0400-663 527
  e-post: j.pelkkala@gmail.com
  Bredhällsvägen 34 C
  66220 Bergö
 • Jens Söderholm, ledamot
  045-161 1690
  jens.soderholm@netikka.fi
  Bredhällsvägen 133 B
  66220 Bergö
 • Bengt-Erik Nyman, ledamot- och projektledare under byggtiden
  044-258 2575
  bengt.erik.nyman@gmail.com
  Klobbhagavägen 18 C
  66220 Bergö
 • Britt-Mari Söderholm
  040-416 5369
  britt-marie.soderholm@netikka.fi
  Bredhällsvägen 133 B
  66220 Bergö
 • Annika Backholm
  041-435 5091
  annika.backholm@netikka.fi
  Hamnfladavägen 72 A
  66220 Bergö

 

 


Markarbeten påbörjades med att gräva fram berggrunden 22.03.2016 och färdigt bygge mottogs av byggherren Bergö Serviceboende Ab 11.01.2017. 

Bildgalleri: