Styrelsen för år 2017

Britt-Mari Söderholm
Ordförande
040 – 416 53 69
britt-marie.soderholm@netikka.fi

Annika Backholm
Vice ordförande
041 – 435 50 91
annika.backholm@netikka.fi

Markus West
Sekreterare
0500 – 789263
markus.west1963@gmail.com

Maria Mann
Kassör
050 – 566 75 72
maria.mann_91@hotmail.com

David Nyback
Ledamot
0500 – 36 22 85
david.nyback@netikka.fi

Sofia Gästgivar
Ledamot
040 – 912 78 45

Lotta Skinnar
Ledamot
040 – 515 49 21

       Camilla Rögård
       Ledamot
x xx050- 332 07 50

Robert Sandström
Webbmaster
040 – 417 90 40
webbmaster@bergö.fi