Bergö Idrottsförening rf.

Styrelsen för Bergö If välkomnar Dig som medlem eller om Du på annat sätt vill medverka i föreningens syften.

Föreningsnummer: 91.631
FO-nummer: 1584163-8

Medlemsavgift 2015:
6,00 € per medlem.
Vill du istället ge ekonomiskt bidrag till föreningens ideella verksamhet så tar vi med stor tacksamt emot den.

Föreningens medlemsantal och utveckling de senaste fem åren:

2009: 146
2010: 236
2011: 256
2012: 252
2013: 198
2014: 144
2015:

Bank: Korsnäs Andelsbank
Bruks- och bastukonto:
567011-41104
IBAN OKOYFIHH FI98 5670 1140 0011 04

Gymkonto:
567011-42045
IBAN OKOYFIHH FI08 5670 1140 0020 45

Möten
Ingen text
Styrelsen
Ordförande
Johan Söderholm
040 - 719 9781
johan.soderholm(at)finnpilot.fi

Vice ordförande
Christian West
045-135 4504
west.christian(at)hotmail.com

Sekreterare
Heidi Åkerback
050 - 351 8058
heidi.akerback(at)anvianet.fi

Kassör
Johnny Back
050 - 331 9148
johnny.back(at)malax.fi

Ledamot
Bo-Johan Nordberg
041 - 435 5094
bo-johan-nordberg(at)netikka.fi

Ledamot
Jens Nordling
044 - 086 3596
jens.nordling(at)netikka.fi

Ledamot
Tomas Sjöberg
050 - 540 9956
tsjoberg(at)hotmail.com

Ledamot
Sebastian Nordberg
044 - 557 7094

Suppleant
Kent Söderholm
0400 - 867 316
kent.soderholm(at)netikka.fi

Suppleant
Anna-Lena West
050 - 571 9486
anna.lena.west(at)gmail.com
Verksamhet
Ingen text
Tävlingsresultat
Ingen text

Bergö Idrottsförening rf.

  • telefonnummer
  • 040 - 719 9781

  • vår adress
  • Orförande
    Johan Söderholm

  • e-postadress
  • if@bergö.fi